Normale rouw

Normale rouw kan gepaard gaan met: (heftig) verdriet, gevoel van leegte, verdoofdheid, angst, trots, het gevoel dat je buiten het normale leven staat, futloosheid, dromen of nachtmerries, slapeloosheid, eenzaamheid, boosheid, schuld, twijfel, rusteloosheid, ontkenning, concentratieproblemen, verminderde eetlust, nauwelijks interesse voor dagelijkse gang van zaken of andere mensen …

Mensen uit jouw omgeving zien vaak wel dat je verdriet hebt, maar zullen nooit exact weten hoeveel impact het verlies op jouw persoonlijke leven heeft. Mensen uit de omgeving kunnen daardoor ook voor jou kwetsende opmerkingen plaatsen, bijvoorbeeld: ben je er nu nog niet overheen? Of: ga je nu al iets leuks doen?

Rouw bij het verlies van iemand of datgene wie je was eindigt nooit. Het is altijd aanwezig, vele malen wordt je opnieuw geconfronteerd met de gevolgen van het verlies. Je gaat vele keren in jouw leven door periodes waarin de rouw op de voorgrond staat en andere momenten minder actueel is.

 

Tijdens mijn opleiding leerde ik over Stroebe en Schut (1999). Zij hebben een prachtig model ontwikkeld, het Duale Proces Model. Het model veronderstelt dat rouw is als roeien met 2 riemen, een verlies- en herstelgerichte riem.  Bij de verliesriem horen de emoties en de confrontatie met het verlies. Maar ook de betekenissen, het opnieuw ontdekken wie je bent en wat of wie je belangrijk vind.
Bij de herstelriem horen de afleiding, nieuwe dingen doen, op vakantie of weer aan het werk gaan. De herstelriem vraagt om een antwoord. Hoe pas je je aan, aan de veranderingen die ontstaan in jou en in jouw leven na het verlies? Herstellen is meer dan  afleiding zoeken, het opnieuw bepalen van jouw eigen zelf- en/of wereldbeeld vraagt tijd en energie.
In een gezond rouwproces beweeg je flexibel heen en weer tussen het verlies- en herstelgerichte denken. Vrouwen hebben de neiging om meer verliesgericht te rouwen, waar mannen  meer bezig lijken te zijn met herstel.